Home / BROJCE / Mądra decyzja po gimnazjum. Felieton Dariusza Wojciechowskiego

Mądra decyzja po gimnazjum. Felieton Dariusza Wojciechowskiego

Rynek pracy jest dostosowany do nowych wymagań kadrowych. Przejście systemu edukacyjnego w określonej szkole z przesyconymi kierunkami nie da gwarancji pracy po ukończeniu określonej placówki oświatowej.

 

Dzisiejsze sprawowanie opieki rodzicielskiej ogranicza się do projektowania własnych ambicji kosztem swoich dzieci. Marzenia nie są dziedziczne i wzór narzuconej nieświadomości nie da spełnienia w innych pokoleniach. Tak jak wiedzę możemy nabyć od innych, tak drogi edukacyjnej nikt za nas nie wybierze. Za kształcenie i absorbowanie wiedzy z określonych kierunków odpowiada tylko jedna osoba – ta, która podąża własną ścieżką. Ważne jest, aby wybierać zawód zgodny z naszymi upodobaniami (to połowa sukcesu). Drugą połowę stanowi model naszej świadomości zawodu oparty na pracy – zgodnej z naszym wykształceniem i rynkiem pracy. Tak jak wykształcenie stwarza z nas czeladników, tak aktualna gospodarka pozwoli się realizować i wypełnić rodzący się sukces powiązany schematem zawód – praca.

Droga edukacyjna jest niewyobrażalnie trudna względem przysposobienia młodego człowieka do świata XXI wieku. Ucząc przedmiotów ogólnokształcących zapominamy o kompetencjach miękkich. Przechodząc z oddziału klasowego do następnego, realizujemy podstawy programowe, które programują w nas nasi nauczyciele. Przekazując wiedzę ogólnoświatową dajemy 50% tego, co weryfikuje później od nas życie dorosłe. Ważniejszą kwestią od szablonowych planów nauczania jest przekazanie sposobu myślenia młodym osobom. Uczymy budowy wewnętrznej mózgu człowieka, nie mając pojęcia o czynnikach wpływających na własną osobowość. Rozumiemy komunikaty werbalne nie znając mowy niewerbalnej, która stanowi większość przekazu. Mamy doktoraty z wymówek, nie mając nawet podstawówki z ich rozwiązań.

Aktualne propozycje edukacyjne skierowane dla gimnazjalistów są bardzo często przekoloryzowane wyborem przesyconych kierunków na rynku pracy. Technika i licea przygotowujące do podjęcia studiów wyższych nie dają gwarancji na pracę w zawodzie. Na dzień dzisiejszy poziom średniego wykształcenia w Polsce sięga tytułu magistra (50%).  Długie lata spędzone w renomowanych liceach, technikach, a później uniwersyteckie aule, żeby na końcu przystąpić do konkursu na określone stanowisko (na które aplikuje 30 osób) i zarabiać mniej niż ekspedientka w sklepie. Dzisiejszy renesans i sukces, który wiążę się z przygotowaniem młodej osoby do podjęcia pracy zawodowej, którą cechuje ogromny popyt – to szkoły branżowe. Znające najlepiej zapotrzebowanie rynkowe pracy i brakujących zawodów – oddają i przysposabiają do pracy zgodnie z programem praktyk i cyklem kształcenia. To pracodawcy walczą między sobą o dzisiejszego pracownika kończącego szkołę branżową.

Świadomość mądrego wyboru szkoły (liceum, technikum czy branżowej) jest naszą prywatną sprawą. Ale za kilka lat po ukończeniu określonej szkoły zadamy sobie pytanie czy placówka dała kompetencje do pracy, czy tylko uczyła „wyliczania kątów trójkąta równoramiennego”.

EDUKATOR INTERDYSCYPLINARNY

Dariusz Wojciechowski

Sprawdź także

Nadmorska Kolej Wąskotorowa pojedzie z WOŚP

Już dzisiaj, 12 stycznia, Nadmorska Kolej Wąskotorowa wyruszy w trasę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.