niedziela, 23 Luty 2020
Home / GRYFICE / Opłata za posiadanie psa w Gryficach obowiązuje od początku 2020 r.

Opłata za posiadanie psa w Gryficach obowiązuje od początku 2020 r.

Burmistrz Gryfic informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie uchwała Nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 listopada 2019 r. określająca opłatę od posiadania psów. Roczna stawka za jednego psa wynosi 70,00 zł. W przypadku powstania obowiązku opłaty w drugiej połowie roku opłatę pobiera się w wysokości 50 % t.j. 35,00 zł.

Osoby fizyczne posiadające psy zobowiązane są, bez wezwania, uiścić opłatę w kasie Urzędu Miejskiego I piętro pokój 120 lub na rachunek bankowy B. S. Gryfice 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 do 30 czerwca roku podatkowego, za który opłata przypada.

Wyjątki od obowiązku wnoszenia opłaty obejmują:
– członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
– osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
– osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
– osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;
– osoby oraz instytucją posiadające psa w celu przeprowadzenia terapii z jego udziałem, tj. dogoterapii.

Sprawdź także

Noworoczny koncert Red Swing Low

Młodzieżowa Orkiestra Red Swing Low zaprasza na noworoczny koncert, który odbędzie się na scenie Kina …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.