sobota, 14 Grudzień 2019
Home / REGION / Rewitalizacja murów obronnych w Trzebiatowie

Rewitalizacja murów obronnych w Trzebiatowie

Gmina Trzebiatów otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z działania – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na realizację projektu pn. „Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadoptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych”.

Realizacja projektu ujęta jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023 i obejmuje rewaloryzację murów obronnych na odcinku wzdłuż ul. Krętej – od ulicy Głębokiej do ulicy Kościuszki oraz zagospodarowanie terenu w pobliżu murów obronnych z obiektami małej architektury w tym 2 place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownie zewnętrzną, ławki parkowe, stojaki rowerowe i oświetlenie. Całkowity koszt projektu 3 300 000 zł, dofinansowanie w wysokości 65% tj. 2 140 000 zł. Gmina posiada komplet dokumentacji technicznej i pozwolenie na budowę, w IV kwartale tego roku ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Realizacja inwestycji od I kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r.

Sprawdź także

Wigilia Miejska w Trzebiatowie

Stowarzyszenie „Niebieskie Serce” zaprasza mieszkańców Gminy Trzebiatów na uroczystą Wigilię Miejską, która odbędzie się 15 …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.