czwartek, 20 Luty 2020
Home / GRYFICE / Gryfice chcą przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Ruszyło zbieranie ankiet

Gryfice chcą przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Ruszyło zbieranie ankiet

Gmina Gryfice zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, w ramach którego możliwa jest wymiana pieców węglowych oraz kotłów C.O na nowoczesne źródła ciepła. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku, gdy Gmina Gryfice otrzyma dofinansowanie, z projektu będą mogły skorzystać:
– osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych albo mieszkań w domach wielorodzinnych (z wykluczeniem nowo wybudowanych)
– najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)
– wszystkie mieszkania muszą być zlokalizowane na obszarze Gminy Gryfice
– osoby zakwalifikowane do projektu na podstawie ankiet, a także spełniające warunki regulaminu konkursu będą mogły otrzymać grant w wysokości rzeczywistych, poniesionych kosztów, ale maksymalnie do 7500 zł brutto.
Burmistrz Gminy Gryfice zachęca do składania ankiet, które pozwolą na dokładne oszacowanie potrzeb mieszkańców związanych z wymianą pieców węglowych i kotłów CO na nowoczesne źródła energii cieplnej. Ankiety są podstawą o ubieganie się przez gminę o dofinansowanie w ramach programu. Realizacja programu jest zależna o otrzymania grantu przez Gminę Gryfice.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnieniem ankiety mogą pobrać już TU:

Ankieta Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Ankiety po pobraniu ze strony i wypełnieniu można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach pok. 103 w dniach 3.07 – 22.07. 2019. Ankiety będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00

Założenia ogólne PROGRAMU:

– dotacja (grant) dotyczy wyłącznie osób fizycznych (właścicieli lokalu) i udzielana jest niezależnie od dochodów na członka rodziny

– mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Burmistrzem Gminy Gryfice, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z treścią umowy, przekazana zostanie dotacja (grant).

– osoby fizyczne mogą przystąpić wyłącznie do jednego projektu.

– Projekty kierowane są do osób, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.

Wykluczeniu z PROGRAMU podlegają m.in.:

– budynki nowo wybudowane.

– działania, które zostały już zrealizowane, bądź ich realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Burmistrzem Gminy Gryfice na przyznanie dofinansowania (grantu)

– budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Młynarska tel. 91 38 53 243
Małgorzata Bęgowska tel. 91 38 53 252
Sylwia Zielińska – Poźniak tel. 91 38 53 209

Sprawdź także

Decyzja lokalizacyjna dla rurociągu Baltic – Pipe

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję lokalizacyjną dla polskiej części rurociągu podmorskiego Baltic Pipe. Decyzja …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.