wtorek, 16 Lipiec 2019
Home / PŁOTY / Gmina musi być sprawna i aktywna! – rozmowa z Radosławem Mackiewiczem, burmistrzem Płotów

Gmina musi być sprawna i aktywna! – rozmowa z Radosławem Mackiewiczem, burmistrzem Płotów

O potrzebie zmian, wyzwaniach rozpoczynającej się kadencji i dużych oczekiwaniach wyborców – w rozmowie z Radosławem Mackiewiczem, nowo wybranym  burmistrzem gminy Płoty

Puls Miasta: Jak Pan ocenia stan gminy? Jest źle, dobrze, co najbardziej zaskoczyło?

Radosław Mackiewicz: Nie ma jednoznacznej oceny, ponieważ gmina jest bardzo skomplikowanym organizmem. Są miejsca, w których była konieczna pilna interwencja,

są też obszary, które funkcjonują dobrze. Spodziewałem się, że pewne rzeczy będą lepiej zorganizowane. Na przykład bardzo wielkim problemem są rzeczy strukturalne, poważne problemy z gospodarką mieszkaniową, gdzie odnotowujemy potężne zadłużenie mieszkańców, niechęć do płacenia minimalnych czynszów, brak możliwości wyegzekwowania należności. Podobna sytuacja jest z wodą. Jedno z największych, negatywnych zaskoczeń to stan zaopatrzenia w wodę. Jest wiele wiosek bez wody, a niektóre wodociągi, które istnieją wymagają już remontów. Są w tej chwili cztery wioski, które nie mają wody, jest bardzo dużo kolonii, oddalonych od nich, gdzie są problemy. To jest potężne wyzwanie, zwłaszcza że aktualnie nie ma żadnych programów pozwalających na finansowanie wodociągów. Na kanalizację można znaleźć pieniądze, na wodociągi jest znacznie trudniej. Będziemy musieli to robić z własnych środków.

P.M.: Gospodarka wodna, mieszkania i oświata –to obszary najwrażliwsze w każdej gminie. Jak wygląda sytuacja w innych obszarach?

R.M.: Pierwsze spotkania z dyrektorami szkół pokazały mi oczywiście już szereg problemów, ale dopiero wdrażam się w ten obszar. Do końca roku zajmowałem się głównie przysłowiowym „gaszeniem pożarów”, załatwianiem szeregu spraw, jak choćby podpisaniem pięciuset decyzji podatkowych czy o przyznaniu pomocy społecznej. To nie są rzeczy kontrowersyjne czy żmudne, ale zajmujące olbrzymią ilość czasu. Jeżeli jest 500 decyzji a dokument jest w trzech egzemplarzach to nie trudno sobie to wyobrazić. Dlatego chcę pewne rzeczy administracyjnie usprawnić, wprowadzić podpis elektroniczny w wielu standardowych dokumentach,  bo nie ma sensu tracić czasu. Na etapie tworzenia decyzji są one wielokrotnie kontrolowane, mogą być również wyrywkowo sprawdzone później, więc złożenie podpisu elektronicznego znacznie usprawni naszą pracę.

P.M.: Po 24 latach przerwał Pan monopol władzy w tej gminie. Z jakimi reakcjami się Pan spotyka? Wierzył Pan w tę zmianę?

R.M.: Tak oczywiście, że wierzyłem, choć zdawałem  sobie sprawę jak to jest trudne przedsięwzięcie. Wielu ludzi wspierało moją kandydaturę, wielu po wyborze oczywiście gratulowało. Oczekiwania ludzi były i są olbrzymie, czasami – co było jasne od początku – w niektórych obszarach niemożliwie do spełnienia, ale parę rzeczy kluczowych mam nadzieję zrobić. Czasy zarządzania samorządami w starym stylu minęły. Teraz tworzy się systemy na wzór korporacji, a burmistrz musi być sprawnym menadżerem, który skupia wokół siebie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W trakcie jednej kadencji nie naprawię wszystkich złych aspektów działania gminy, ale na pewno rozpocznę trudny proces kształtowania jej nowoczesnej przyszłości. Wierzę, że dobry zarząd to jest ustawienie gminy w kierunku takich mechanizmów, żeby rozwój był integralną częścią działalności gminy. Aby nie zadowalało ludzi to, co jest w danym momencie, tylko żeby szukali lepszych rozwiązań.

P.M.: Rozwój gminy to bardzo pojemne stwierdzenie

R.M.: Generalnie gmina musi być aktywna we wszystkich dziadzinach poczynając od oświaty, utrzymania sportu na odpowiednim poziomie, tworzenia warunków dla inwestorów, to wiele rzeczy. Słowo rozwój w tym kontekście jest faktycznie bardzo pojemne, bo gmina zajmuje się szeregiem rzeczy. Chodzi przede wszystkim o mentalność i podejście do problemów, czyli: staramy się rozwiązywać je w pierwszym podejściu, skutecznie i do końca. Po drugie unikamy bezsensownej pracy, usprawniamy pracę urzędu, by ludzie nie tracili czasu na rzeczy mechaniczne, a poświęcali go na pracę koncepcyjną.

P.M.: Czy przewiduje  Pan jakieś radykalne zmiany w podległych jednostkach np. na hali czy w ośrodku kultury

R.M.: Problem nie w tym, że obecni pracownicy tych  jednostek są źli czy słabi, tylko w tym, że często są nie na swoich miejscach. Będę próbował to uporządkować. Wiadomo, że hala sportowa ma swoje dosyć duże wymagania, jeśli chodzi o specyfikę – to jest sport i nie każdy się na tym zna. Ja się w ogóle na tym nie znam, ale będę próbował ściągnąć ludzi, którzy mają wiedzę w tym obszarze. Kłopotem w gminie jest także to, że nie działa automatyczny mechanizm pozyskiwania środków zewnętrznych z programów, które się pojawiają. Owszem zdarza się, że pozyskujemy pieniądze zewnętrzne, ale na tej zasadzie, że komuś się to wskaże i on będzie to robił. A to nie tak powinno działać,  to ja powinienem dostawać od pracowników informacje, jakie programy są dostępne i podejmować decyzje, w jakim kierunku idziemy. Uważam, że jądro problemów. A Płoty nie są bogatą gminą, owszem mamy ten budżet w granicach 40paru milionów, ale on będzie się kurczył ponieważ kończy się inwestycje, zamkną się na przykład kopalnie kruszyw, które m.in. dostarczają gminie trochę podatków. Więc w perspektywie tych pieniędzy nie będzie więcej, a potrzeby inwestycyjne są bardzo duże. Uważam, że przepuszczono do tej pory sporo okazji, gdy można było sięgnąć po środku zewnętrzne. Mam nawet żal do poprzednich włodarzy. Pracowałem przez 9 lat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, miałem duży wpływ na to jakie programy były realizowane i były takie, z których można było zrealizować wodociągi, czy oczyszczalnie ekologiczne. To można było zrobić z pieniędzy funduszu, oczywiście trzeba było mieć wkład własny, co nie przecież nie było niemożliwe.

Puls Miasta/Gryfickie.info

Sprawdź także

Piknik z Baltic PIPE w Trzebiatowie

Rozpoczyna się cykl pikników edukacyjnych dla dzieci, podczas których uczestnicy poprzez zabawę zdobędą cenną wiedzę …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.