Home / POWIAT / Oświadczenie Grzegorza Jelonka, prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie

Oświadczenie Grzegorza Jelonka, prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie

W związku z dyskusją dotyczącą zamknięcia kąpielisk w Mrzeżynie, publikujemy oświadczenie Grzegorza Jelonka, prezesa ZWiK Trzebiatów sp. z.o.o., które odnosi się do zarzutów, jakoby skażenie w porcie miało związek z nieszczelnymi zbiornikami na ścieki na terenie ogródków działkowych „Relax” za Regą w Mrzeżynie.

 

                                             Szanowni Mieszkańcy gminy Trzebiatów

W ostatnim czasie stałem się obiektem bezpodstawnego, kłamliwego ataku prowadzonego przez lokalną Gazetę Trzebiatowską i jej redaktora Stanisława Szydłowskiego. Na łamach tejże gazety, jestem oskarżany – jako prezes zarządu ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. – o niedopełnienie obowiązków związanych z funkcjonowaniem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy, brakiem nadzoru nad ich powstawaniem, stanem technicznym oraz częstotliwością opróżniania – co w konsekwencji miało doprowadzić do rzekomego skażenia mikrobiologicznego kąpielisk w Mrzeżynie i ich zamknięcia przez gryficki sanepid w sierpniu br.
W związku z powyższym oświadczam, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Prezes zarządu przedsiębiorstwa wodociągowego, jakim jest ZWiK Trzebiatów Sp. Z o.o. nie ma ani prawa, ani obowiązku do przeprowadzania kontroli wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe, sprawdzania stanu technicznego tych zbiorników oraz nadzorowania częstotliwości ich opróżniania!
Zgodnie z przepisami art.3 ust.1, art.4, art.5 art.6 ust. 6 i 7 oraz art.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obowiązki w zakresie kontroli wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe, kontrola ich stanu technicznego oraz częstotliwości ich opróżniania należą do obowiązkowych zadań własnych gminy, a nie przedsiębiorstwa wodociągowego i jego organów.
Oświadczam również, że nie jestem w posiadaniu informacji świadczących o popełnianiu przestępstwa przeciwko środowisku przez użytkowników ROD Relax w Mrzeżynie. ROD Relax posiada własne ujęcie wody i nie jest w związku z tym ujmowane w analizach zużycia wody i wywozu nieczystości ciekłych sporządzanych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. na potrzeby gminy.

Skoro jednak redaktor naczelny i jego informatorzy posiadają informacje o rzekomym przestępstwie zanieczyszczania środowiska przez użytkowników ROD Relax w Mrzeżynie – o czym informuje prawie w każdym numerze swojej gazety – to powinni niezwłocznie zawiadomić o tym organy ścigania.
Pan Stanisław Szydłowski z nieznanych mi jeszcze przyczyn postanowił wprowadzić do obiegu publicznego nieprawdziwe informacje w celu zdyskredytowania, zniesławienia mojej osoby. W żadnym z podnoszonych na łamach gazety zarzutów wobec mojej osoby nie ma nawet krzty prawdy. Dlatego też zdecydowałem o podjęciu kroków prawnych w celu ochrony moich dóbr osobistych i zapobieżeniu dalszego zniesławiania mojej osoby na łamach Gazety Trzebiatowskiej poprzez publikację treści kłamliwych, bezpodstawnie podważających moje kompetencje zawodowe.

Grzegorz Jelonek

 

 

Sprawdź także

Nadmorska Kolej Wąskotorowa pojedzie z WOŚP

Już dzisiaj, 12 stycznia, Nadmorska Kolej Wąskotorowa wyruszy w trasę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.