Home / REWAL / W Rewalu odbędą się przedterminowe wybory?

W Rewalu odbędą się przedterminowe wybory?

Jak informuje Kurier Szczeciński Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski wystąpił do premier Beaty Szydło o odwołanie z zajmowanego stanowiska wójta Rewala Roberta Skraburskiego.

Gdyby premier wójta odwołała, to musiałaby powołać zarządcę komisarycznego i rozpisać nowe wybory. Jednak zgodnie z ustawą o samorządzie wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta (kończy się na początku grudnia 2018).

Przypomnijmy: W dniu 19 czerwca przedstawiono zarzuty: Wójtowi Gminy Rewal oraz byłemu Skarbnikowi Gminy Rewal. W toku śledztwa ustalono, że w Gminie Rewal w okresie objętym przedmiotem postępowania doszło do nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości budżetowej, a także naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Nadto w oparciu o zgromadzone dowody zakwestionowano prawidłowość zawartych umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego oraz związanych z nimi umów dotyczących restrukturyzacji powstałego zadłużenia skutkujące powstaniem po stronie Gminy Rewal szkody w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 8 mln zł, a także zagrożeniem utratą majątku Gminy Rewal spowodowanym ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego powyższych umów. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Ponadto wobec wójta zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.

Sprawdź także

Silny wiatr w strefie brzegowej

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.