poniedziałek, 16 Wrzesień 2019
Home / HISTORIA / Lubisz fotografować? Kochasz przyrodę? Weź udział w konkursie „Królewskiego Gaju”

Lubisz fotografować? Kochasz przyrodę? Weź udział w konkursie „Królewskiego Gaju”

Stowarzyszenie „Królewski Gaj” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Temat: przyroda parku miejskiego a także miejsca tematycznie związane z parkiem. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Termin składania prac do 25 lipca.


– Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Królewski Gaj
– Nadsyłane zdjęcia powinny być wykonane na terenie Parku Miejskiego w Trzebiatowie oraz być tematycznie związane z tym parkiem
– Prace na konkurs wrzucamy tylko i wyłącznie na wydarzeniu i przesyłamy na maila- jhandor@orange .pl
– Każdy może wrzucić tylko jedno zdjęcie
– organizator przewiduje jedna główną nagrodę
– Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w prasie papierowej, wydawnictwach książkowych oraz prezentowane na wystawach.
– prace przyjmowane będą do 25.07.2017r.
– Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także że przyjmuje
na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne
zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej, oraz że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
– zdjęcia zostaną wystawione przy Pałacu w Trzebiatowie w dniu 29.07.2017 na Święcie Kaszy.
– Głosowanie odbywać się będzie w tym dniu od godz.12;00 do 18;00 poprzez napisanie numeru zdjęcia na kartce i wrzucenie do skrzynki
– przewidywana jest jedna główna wygrana
– wynik ogłoszony będzie o godz.20;00 ze sceny głównej
– Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
– Autor nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć, a w szczególności dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć m.in. ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań oraz bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie tych zdjęć przez Organizatora
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu,a także prawo do odwołania konkursu i zmiany jego warunków.

 

Sprawdź także

Dożynki wojewódzkie w Trzebiatowie. Prezentujemy program

14 września w Trzebiatowie odbędą się Dożynki Wojewódzkie. W tym dniu za udane zbiory dziękować …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.