czwartek, 22 Sierpień 2019
Home / POWIAT / Radne Helena Handor i Józefa Ziarno w społecznej komisji mieszkaniowej. Głosuj w naszej sondzie

Radne Helena Handor i Józefa Ziarno w społecznej komisji mieszkaniowej. Głosuj w naszej sondzie


Znamy nowy skład społecznej komisji mieszkaniowej. Mimo wątpliwości części radnych, radne Helena Handor i Józefa Ziarno weszły w jej skład. Co ciekawe rada utajniła głosowanie. Mieszkańcy nie dowiedzą się, jak głosowano. Czy państwa zdaniem to poprawna praktyka, by radny zasiadał w komisji, która z natury rzeczy powinna być nadzorowana przez radę?

Urszula Bindas, Katarzyna Pilch, Anna Kazan, Anna Jakubaszko, Joanna Mączyńska, Henryka Stachurska, Helena Handor, Józefa Ziarno, Edyta Szpringer, Iwona Frączek, Joanna Duzinkiewicz – to skład nowej komisji mieszkaniowej, który wybrali w trakcie czwartkowej sesji radni. Co ciekawe, głosowanie, mimo wniosku radnego Artura Arndta –  było tajne.

W skład komisji po raz kolejny weszła radna Helena Handor (w poprzedniej kadencji radna została odwołana z komisji przez Zdzisława Matusewicza) po raz pierwszy Józefa Ziarno. Wątpliwości w tej sprawie jeszcze przed głosowaniem zgłaszał Paweł Poluszyński, który zwrócił uwagę, że choć prawo ani statut gminy nie ograniczają radnemu uczestniczenia w pracach komisji mieszkaniowej, sytuacja ta może rodzić konflikt interesów. Oto bowiem, komisję mieszkaniową powołuje rada miejska. Ta pierwsza ma wytyczone cele i zdania. Zatem to rada ma prawo skontrolować czy ów komisja pracuje prawidłowo, czy nie nadużywa swoich kompetencji. Rada pełni nadzór, może również korzystać z komisji rewizyjnej, czego ślady znajdziemy w wielu stanowiskach pokontrolnych komisji rewizyjnych innych gmin. Kto jeśli nie rada będzie pełnił nadzór nad pracami komisji, która opiniuje w bardzo delikatnej materii społecznej?

Ciekawym jest fakt, że radna Helena Handor będąc członkiem komisji mieszkaniowej pracuje także w rewizyjnej. Oczywiście zakres obowiązków tej ostatniej, określony przez statut nigdzie nie nadmienia, że kontrola nad komisją mieszkaniowej leży w jej gestii. Mimo to radni będą sprawowali taką pieczę, być może również poprzez komisję rewizyjną. Wówczas radna będzie kontrolować samą siebie.

Podobnie dyskusyjny jest udział Heleny Handor w komisji rolnictwa, która opiniowała w sprawie ustalenia nowych stawek opłat oraz regulaminu dla cmentarza komunalnego, którym zarządza firma jej małżonka. Jakby było mało, radna nie wstrzymała się w głosowaniu nad uchwałę w powyższej sprawie. – Tu zachodzi poważny konflikt interesów. Nie szkodzi, że radna może mieć rozdzielność majątkową z małżonkiem. Mimo to w takich sprawach powinna wyłączona z głosowania i dyskusji, bo to pośrednio dotyczy również jej. Oczywistym jest, że w tak małej gminie jak Trzebiatów nie uniknie się powiązań pomiędzy sferą samorządową a prywatnym biznesem, ale skoro się jest radnym to powinno się zachowywać postawę neutralną w głosowaniach, które mogą mieć z nami związek – uważa jeden z obserwatorów trzebiatowskiej sceny samorządowej.

[interaction id=”58371c2b67075ce64999bef0″]

 

 

[

Sprawdź także

Jubileuszowy koncert na Gotyckim Szlaku w Trzebiatowie

Po raz dziesiąty Fundacja Akademia Muzyki Dawnej wspólnie z parterami zaprasza na cykl wycieczek, spotkań …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.