czwartek, 20 Luty 2020
Home / POLITYKA / Zielone światło dla planu naprawczego! Koło ratunkowe dla tonącego Rewala

Zielone światło dla planu naprawczego! Koło ratunkowe dla tonącego Rewala

Pożyczka ze Skarbu Państwa w kwocie blisko 101 mln złotych pozwoli podnieść się Rewalowi z finansowej zapaści. By, ją otrzymać gmina musi pokazać, że wdraża intensywne leczenie gminnego organizmu. 21 czerwca Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie pozytywnie zaopiniowała plan naprawczy. To przełom w wielomiesięcznym impasie.

Plan uzdrowienia?

Pierwsza uchwała o planie naprawczym została podjęta przez radę w październiku 2015 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w listopadzie nakazała korektę planu. A ten główny nacisk miał kłaść na rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia dochodów i szukania oszczędności. 17 listopada radni głosowali na kolejnym wariantem. Kontrolerzy izby wskazywali wyraźnie, że plan od strony formalnej jest poprawny. Kwestionowano jednak  szanse na jego realne wykonanie, zwłaszcza, że Rewal już od dwóch borykał się z poważną zapaścią finansową i podejmowane działania naprawcze nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie RIO wydało negatywną opinię. Wskazując jednocześnie, że jedyną szansą na naprawę kondycji budżetu jest pożyczka ze Skarbu Państwa. Ta jednak z uwagi na brak aprobaty Szczecina wydawała się nierealna.

Wreszcie gmina zdecydowała się na trzecie podejście. 31 maja 2016 radni podjęli kolejną uchwałę o przyjęcie programu. W niespełna miesiąc później – 21 czerwca – RIO wydało pozytywną opinię planu. Radni  zaś następnie przegłosowali tzw. korekty w budżecie wprowadzając nowe kwoty po stronie m.in. dochodów majątkowych. Założono, że jest szansa na sprzedaż mienia gminnego w kwocie większej, niż przyjęła RIO w budżecie gminy Rewal, który sama jako organ nadzorczy uchwaliła w lutym 2016 roku. Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 16 mln złotych. Budziło to wątpliwości niektórych, ale jak tłumaczy skarbnik gminy w 2015 wpływy z tytułu sprzedaży gruntów szacowano na poziomie 5 mln, zaś na koniec roku udało się uzyskać 10 mln złotych. Po decyzji radnych o korekcie budżetu, RIO uchwaliła kolejny, newralgiczny dokument dla gminy – Wieloletni Plan Finansowy.

Jaka terapia?

Dzięki pakietowi decyzji, które podjęto w ostatnich dniach, Rewal ma realne szanse na uzyskanie pożyczki opiewającej na 101 mln złotych, którą będzie spłacał do 2042 roku. Pożyczka to podstawowy filar planu uzdrowienia finansów gminy, choć nie jedyny.

Oparto go na kilku elementach: gmina będzie negocjować z bankami, by wydłużyć okres spłat wierzytelności, prócz tego dokona restrukturyzacji zatrudnienia w urzędzie gminy i jej jednostkach, zamrozi wynagrodzenia pracowników administracji publicznej i opieki społecznej, zoptymalizuje wydatki w oświacie, zaostrzy politykę wydatkową w instytucjach kultury. Wykona analizę sposobu finansowania gospodarki komunalnej, bo jak się okazuje, więcej wydaje, niż zarabia na gospodarowaniu odpadami komunalnymi. A także będzie skuteczniej windykować należności. Zwłaszcza te podatkowe, i co kluczowe zrealizuje plan sprzedaży majątku gminnego. Podwyższy także podatki i opłaty lokalne np. podniesie stawkę podatku od nieruchomości do maksimum (wpływy w tym roku zaplanowano na poziomie 16 mln złotych; z dzierżaw na 4,5 mln złotych). A także nie będzie realizować żadnych inwestycji, prócz spłaty zobowiązań za już zrealizowane.

Sytuacja w liczbach

Choć RIO dopiero teraz przychylnym okiem spojrzało na rewalski plan naprawczy, jego założenia są już wdrażane od 2015 roku. Dzięki temu pojawiły się nieduże zmniejszeni długu. W I kwartale 2016 roku odnotowano ogólny spadek zadłużenia o kwotę 685 tys. złotych, zaś o ponad milion uległo zmniejszeniu zadłużenie długoterminowe, większość w tej kwocie stanowi spłata należności wobec banków. Po stronie dostawców usług, największym wierzycielem gminy jest firma STRABAG (dług 4,5 mln zł). Jak informuje skarbnik gminy, od 2015 roku udało się spłacić już cały dług, zostały jeszcze odsetki.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku gmina miała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 124, 5 mln złotych. Z czego 52,7 mln to zobowiązania wobec banków a 71,8 mln to długi wobec instytucji z sektora poza bankowego. Z czego aż 69 mln złotych winna być spłacona w 2016 roku. A łącznie z innymi zobowiązaniami gminna powinna w tym roku oddać wierzycielom aż 99,5 mln złotych.

gryfickie.info

2

 

Sprawdź także

Wielka Orkiestra zagra w gminie Rewal

W niedzielę 12 stycznia 2020 na terenie Gminy Rewal odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.